Regulamin sklepu internetowego “Telefondolekarza.pl”

określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez Sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach Konsumenta

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Reklamacje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrzeżenia
§ 12 Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami
Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy telefondolekarza.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://telefondolekarza.pl
Sprzedawca – Otil sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Okrąg 1a, 00-415 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000851328, NIP 5252829640, nr REGON 386598194, kapitał zakładowy 6000,00 zł, kapitał wpłacony 6000,00 zł.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: ul. Okrąg 1a, 00-415 Warszawa
 2. Adres e-mail: info@telefondolekarza.pl

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  • urządzenie z dostępem do Internetu
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar.
 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 7. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
 8. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie, tj. założyć w nim Konto, lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

§ 5 PŁATNOŚCI

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
  a. Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  b. Za pomocą karty płatniczej:
  Visa
  Visa Electron
  MasterCard
  MasterCard Electronic
  Maestro
  c. Za pośrednictwem platformy płatniczej:
  PayU

2. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej,
podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU.pl
3. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisów
PayU.pl –możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu
Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na
stronach internetowychhttp://www.payu.pl Rozliczenia transakcji płatnościami
elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta
za pośrednictwem serwisów PayU.pl

4.W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 1 Dnia roboczego od złożenia zamówienia.

5.Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

6.Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 5. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
  1. Za pośrednictwem firmy kurierskiej
  2. Do paczkomatów InPost
 7. Kupujący może odebrać towar osobiście w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia.
 8. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie.

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
  2. w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
  3. zawarcia umowy – w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Okrąg 1a, 00-415 Warszawa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 6. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 7. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.
 8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  7. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  8. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 9 REKLAMACJE

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  2. przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
  3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
  4. żądać usunięcia wady.
 3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Okrąg 1a, 00-415 Warszawa
 5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§ 10 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
  • umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
  • prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży w Sklepie.
 4. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:
  1. przestanie obowiązywać umowa sprzedaży zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;
  2. na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
  3. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową sprzedaży zawartą przez Sklep;
  4. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy

  – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 5. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. przeniesienia danych do innego administratora
   a także prawo:
  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.
 7. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 11 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 5. Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.

§ 12 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
 2. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem, w granicach prawem dopuszczonych, jest wyłączona.
 3. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Otil sp. z o.o.
ul. Okrąg 1a, 00-415 Warszawa
adres e-mail: info@telefondolekarza.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*) / o dostarczanie treści cyfrowych w postaci(*):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) …………………………………………………………………………………………………………..

– Imię i nazwisko Konsumenta (-ów): ………………………………………………………………………………………………………………

– Adres Konsumenta (-ów): …………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ……………………………………..

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Regulamin konta

w sklepie telefondolekarza.pl

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Konto
§ 5 Reklamacje
§ 6 Dane osobowe
§ 7 Zastrzeżenia

§ 1 DEFINICJE

Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Sklep – sklep internetowy telefondolekarza.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://telefondolekarza.pl
Sprzedawca – Otil sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Okrąg 1a, 00-415 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000851328, NIP 5252829640, nr REGON 386598194, kapitał zakładowy 6000,00 zł, kapitał wpłacony 6000,00 zł.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: ul. Okrąg 1a, 00-415 Warszawa
 2. Adres e-mail: info@telefondolekarza.pl

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
  • aktywne konto e-mail
  • urządzenie z dostępem do Internetu
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies

§ 4 KONTO

 1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.
 2. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.
 3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
 4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.
 5. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
 6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: info@telefondolekarza.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

§ 5 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail info@telefondolekarza.pl
 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 3. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§ 6 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania z Konta jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego jest prowadzenie Konta. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do prowadzenia Konta. Niepodanie danych oznacza, że Sprzedawca nie będzie mógł świadczyć usługi prowadzenia Konta.
 4. Dane Kupującego będą przetwarzane do momentu, w którym:
  1. Konto zostanie usunięte przez Kupującego lub Sprzedawcę na żądanie Kupującego
  2. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z Kontem;
  3. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy

  – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 5. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. przeniesienia danych do innego administratora
   a także prawo:
  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.
 7. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 7 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
 3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.
 4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:
  1. konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu
  2. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi
  3. zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.
 5. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
 6. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy info@telefondolekarza.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.
 7. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
 8. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 9. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

Regulamin Świadczenia Usług

Zdalnych Konsultacji Online

za pośrednictwem portalu internetowego TELEFONDOLEKARZA.PL

Paragraf 1 – Postanowienia ogólne

Definicje:

Operator – firma Otil Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Okrąg 1a, 00-415 Warszawa, NIP 5252829640, prowadząca podmiot leczniczy o nazwie Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Cywilizacyjnych zarejestrowany w rejestrze Wojewody Mazowieckiego pod nr księgi 000000232535, udzielająca konsultacji medycznych i pozamedycznych online oraz oferująca dodatkowe usługi i produkty związane z profilaktyką i leczeniem chorób cywilizacyjnych.

Portal TELEFONDOLEKARZA.PL  – platforma internetowa, której właścicielem i zarządcą jest Operator, umożliwiająca m.in. prowadzenie zdalnych konsultacji online.

Zdalna konsultacja medyczna online – usługa obejmujący świadczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej realizowane przez lekarza i udzielana Pacjentom za pomocą środków teleinformatycznych, takich jak telefon, e-mail, czat internetowy, video-rozmowa.

Zdalna konsultacja pozamedyczna online – usługa obejmująca udzielenie informacji zdrowotnej lub konsultacji realizowana przez dietetyka, trenera personalnego, psychologa, coacha, rehabilitanta lub inną osobę świadczącą usługi objęte ofertą e-konsultacji. E-konsultacja udzielana jest Pacjentom za pomocą środków teleinformatycznych, takich jak telefon, e-mail, czat internetowy, video-rozmowa.

Baza Konsultantów – informacje dotyczące Konsultantów, udostępnione na portalu TELEFONDOLEKARZA.PL, zawierające imiona i nazwiska, specjalizacje, zakresy udzielanych świadczeń, grafiki świadczenia usług i inne niezbędne informacje.

Konsultant Medyczny – osoba fizyczna będąca zarejestrowanym podmiotem wykonującym działalność leczniczą zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej bądź też wykonująca pracę na rzecz takiego podmiotu leczniczego, udzielająca e-konsultacji za pośrednictwem Operatora;

Konsultant Pozamedyczny – osoba fizyczna wykonująca zawód dietetyka, psychologa, trenera personalnego, coacha, rehabilitanta, udzielająca e-konsultacji za pośrednictwem Operatora, nie wykonująca działalności leczniczej i nie udzielająca świadczeń zdrowotnych w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej.

Umowa – umowa o świadczenie Usług zdalnych konsultacji online, zawierana na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Paragraf 2 – Zasady realizacji usług e-konsultacji

 1. W każdej sytuacji zagrożenia życia lub nagłego pogorszenia się stanu zdrowia należy bezzwłocznie skontaktować się z numerem alarmowym 112 w celu wezwania pogotowia lub udać się do najbliższej stacjonarnej placówki służby zdrowia.
 2. Warunkiem skorzystania z usługi zdalnej konsultacji online jest spełnienie warunków określonych w Regulaminie.
 3. Rodzaje Usług zdalnej konsultacji online:
  1. Zdalna konsultacja medyczna online
  2. Zdalna konsultacja medyczna online z analizą wyników dotychczasowych badań
  3. Zdalna konsultacja medyczna online polegająca wyłącznie na wystawieniu recepty – dostępna tylko jako kontynuacja leczenia (wcześniej musi być poprzedzona zdalną konsultacją medyczną online)
  4. Zdalna konsultacja pozamedyczna online
 4. Formy komunikacji Pacjenta z Konsultantem:
  1. Rozmowa telefoniczna – przekaz audio między Pacjentem a Konsultantem za pośrednictwem telefonu/komputera,
  2. Wideokonferencja – przekaz audiowizualny między Pacjentem a Konsultantem za pośrednictwem telefonu/komputera,
 5. W przypadku wyboru przez Pacjenta zdalnej konsultacji medycznej online z analizą wyników dotychczasowych badań standardowy czas, jaki powinien upłynąć pomiędzy dostarczeniem przez Pacjenta skanów wyników dotychczasowych badań a odbyciem konsultacji medycznej to 8 godzin.
 6. Warunkiem udzielenia Pacjentowi dostępu do usługi zdalnych konsultacji online jest udzielenie przez niego następujących danych:
  1. imię (imiona) i nazwisko (nazwiska),
  2. data urodzenia,
  3. płeć,
  4. adres miejsca zamieszkania
  5. numer PESEL / inny numer ewidencyjny (w przypadku braku numeru PESEL) – jeśli niezbędne będzie
  6. dane i dokumenty dotyczące stanu zdrowia, niezbędne do realizacji e-konsultacji,
  7. adres e-mail i numer telefonu kontaktowego.
 7. Dane osobowe określone w par 2 ust 5 Pacjent przekazuje poprzez wypełnienie formularza danych osobowych na portalu TELEFONDOLEKARZA.PL lub pracownikowi infolinii podczas rozmowy telefonicznej.
 8. Świadczenia zdalnych konsultacji medycznych online udzielane są przez poszczególnych Konsultantów Medycznych w zakresie wskazanym w Bazie Konsultantów i nie obejmują świadczeń zdrowotnych wymagających osobistego, bezpośredniego kontaktu z osobą wykonującą zawód medyczny.
 9. Jeżeli podczas zdalnej konsultacji medycznej online Konsultant Medyczny na podstawie dokonanej zdalnej diagnozy stanu Pacjenta uzna za właściwe zalecenie Pacjentowi zażywania leków receptowych może wystawić Pacjentowi odpowiednią e-receptę.
 10. Jeżeli podczas zdalnej konsultacji medycznej online Konsultant Medyczny na podstawie dokonanej zdalnej diagnozy stanu Pacjenta uzna za uzasadnione wystawienie Pacjentowi zwolnienia lekarskiego z pracy, wówczas Konsultant Medyczny może takie zwolnienie wystawić w formie e-zwolnienia.
 11. Jeżeli podczas zdalnej konsultacji medycznej online Konsultant Medyczny

na podstawie dokonanej zdalnej diagnozy stanu Pacjenta uzna za uzasadnione wystawienie Pacjentowi skierowania do innego lekarza specjalisty i/lub skierowania na badania laboratoryjne, wówczas Konsultant Medyczny może takie skierowanie wystawić w formie e-skierowania.

 1. Do wystawienia e-recepty, e-zwolnienia lub e-skierowania Konsultant Medyczny może wymagać od Pacjenta przedłożenia dokumentów (skanów lub zdjęć przesłanych drogą e-mail do portalu TELEFONDOLEKARZA.PL) postawioną uprzednio diagnozę, takich jak:
  1. karta wypisu ze szpitala,
  2. dokumentacja medyczna,
  3. wyniki badań laboratoryjnych/obrazowych
  4. inna dokumentacja (do decyzji Konsultanta Medycznego)
 2. Konsultanci Medyczni posiadają wszelkie wymagane przepisami prawa uprawnienia i kwalifikacje do udzielania zdalnych konsultacji medycznych online.
 3. Udzielanie przez Konsultantów Medycznych zdalnych konsultacji medycznych online odbywa się w oparciu o wskazania aktualnej wiedzy medycznej i naukowej, metodami i środkami diagnozowania i leczenia chorób i zaburzeń dostępnymi za pomocą systemu teleinformatycznego lub systemu łączności, w zgodzie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością.
 4. Konsultanci Medyczni prowadzą dokumentację medyczną zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o prawach pacjenta. Konsultanci Niemedyczni sporządzają opis przebiegu zdalnej konsultacji pozamedycznej online.
 5. Konsultacja może być poprzedzona przeprowadzeniem ankiety dotyczącej m.in. ogólnego stanu zdrowia Pacjenta, przebytych chorób, dotychczasowego leczenia, wyników badań, przyjmowanych leków, predyspozycji genetycznych, stylu życia i sposobu odżywiania.
 6. Konsultant Medyczny przeprowadza badanie Pacjenta, które ma na celu ocenę stanu jego zdrowia oraz dobranie właściwych metod leczenia.
 7. Przebieg zdalnej konsultacji medycznej online może być rejestrowany przez Konsultanta, a jego zapis może być przechowywany na serwerach zarządzanych przez Operatora. Akceptując niniejszy Regulamin Pacjent wyraża zgodę na rejestrację przebiegu zdalnej konsultacji medycznej online w formie zapisu głosowego lub audiowizualnego, archiwizacji czatu lub archiwizacji korespondencji e-mailowej.
 8. Pacjent ma wgląd do swojej dokumentacji medycznej. Może również otrzymać kopię dokumentacji medycznej w formie skanu/kopii przekazywanej drogą elektroniczną przez Operatora.

Paragraf 3 – Warunki zawierania i rozwiązywania umów

 1. Umowa w zakresie zdalnej konsultacji medycznej online zawierana na zasadach określonych w Regulaminie jest umową dotyczącą świadczeń zdrowotnych w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta. Umowa w zakresie zdalnej konsultacji pozamedycznej online zawierana na zasadach określonych w regulaminie nie stanowi umowy dotyczącej świadczeń zdrowotnych w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta.
 2. Akceptacja Konsultanta oraz dokonanie płatności przez Pacjenta jest równoznaczna z zawarciem umowy usługi zdalnej konsultacji online oraz akceptacją Regulamin.
 3. Aktualny cennik usług dostępny jest na portalu www.TELEFONDOLEKARZA.PL.
 4. Umowa zostaje zawarta na czas wykonywania e-konsultacji.
 5. Czas trwania e-konsultacji wynosi do 15 minut, za wyjątkiem konsultacji psychologicznych, psychoterapeutycznych i dietetycznych. W razie konieczności Konsultant może wydłużyć czas konsultacji o dodatkowe 5 minut bez dodatkowej opłaty ze strony Pacjenta. W razie konieczności przeprowadzenia dodatkowej pełnowymiarowej konsultacji Pacjent zostanie o tym poinformowaniu przez Konsultanta przed końcem konsultacji.
 6. Pacjent ma możliwość odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od momentu uiszczenia płatności. Po uiszczeniu opłaty możliwa jest zmiana terminu konsultacji w uzgodnieniu z pracownikiem infolinii i w miarę dostępności wolnych terminów u lekarzy.
 7. Rezygnacja ze zdalnej konsultacji online możliwa jest na podstawie przesłanego w oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie e-mail na adres info@telefondolekarza.pl
 8. Po odbyciu usługi zdalnej konsultacji online Pacjent traci możliwość odstąpienia od Umowy, o czym zostaje poinformowany w niniejszym regulaminie.
 9. W przypadku przerwania przez Pacjenta zdalnej konsultacji online w trakcie jej trwania z powodów innych niż przyczyny techniczne leżące po stronie Operatora Pacjent traci prawo zwrotu całości lub części wniesionej opłaty za usługę.

Paragraf 4 – Warunki świadczenia usług

 1. Usługi zdalnych konsultacji online są realizowane odpłatnie. Płatność dokonywana jest za pośrednictwem Operatora przy pomocy aktualnie dostępnych na portalu systemów płatności online (np. Przelewy24, PayU). Po zrealizowaniu usługi Pacjent otrzyma fakturę wysyłaną na podany przez niego podczas zamawiania usługi adres e-mail.
 2. Konsultanci nie są uprawnieni do bezpośredniego pobierania opłat od Pacjentów.
 3. W przypadku rezygnacji z usługi przed jej wykonaniem zwrot opłaty zostanie dokonany na konto, z którego płatność została dokonana.
 4. Akceptując Regulamin Pacjent przyjmuje do wiadomości, że zdalne konsultacje medyczne i pozamedyczne świadczone są za pomocą środków telekomunikacji i komunikacji elektronicznej, a Konsultant w razie potrzeby może zalecić bezpośrednie badanie Pacjenta przez osobę wykonującą zawód medyczny w gabinecie stacjonarnym i/lub wykonanie przez Pacjenta określonych badań diagnostycznych.
 5. Pacjent zobowiązuje się ujawnić Konsultantowi Medycznemu i Pozamedycznemu wszelkie informacje i okoliczności, które mogą mieć znaczenie dla udzielania zdalnej konsultacji online, w tym kopie dokumentacji medycznej, wyników badań, które mogą być konieczne do udzielenia konsultacji. Pacjent ponosi wyłączną odpowiedzialność za przekazanie niezgodnych z prawdą informacji lub zatajenie informacji, jeżeli miały lub mogły one mieć wpływ na prawidłowe wykonanie konsultacji.

Paragraf 5 – Wymogi techniczne

Celem przeprowadzenia zdalnej konsultacji online za pomocą połączenia audio lub wideo za pomocą internetu niezbędny jest dostęp Pacjenta do łącza internetowego o przepustowości min. 1 MB/s i przeglądarki internetowej obsługującej protokół TLS 1.2 lub nowszy.

Paragraf 6 – Zasady odpowiedzialności

 1. Konsultant i Pacjent zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona Umowy poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Umowy, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona ta nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Konsultant nie ponosi odpowiedzialności za działanie portalu www.TELEFONDOLEKARZA.PL oraz usługi infolinii świadczonych przez Operatora.
 3. Konsultant ponosi względem Pacjenta odpowiedzialność jedynie za zawinione przez Konsultanta niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy.
 4. Konsultant i Operator nie ponoszą odpowiedzialności za podanie przez Pacjenta niekompletnych, nieprawdziwych lub nieprawidłowych informacji, zwłaszcza w przypadku podania danych osób trzecich bez ich wiedzy lub zgody. Za skutki podania błędnych, niekompletnych, nieprawdziwych, wprowadzających w błąd lub w inny sposób nieprawidłowych danych wyłączna odpowiedzialność spoczywa na Pacjencie.
 1. Konsultant i Operator nie ponoszą odpowiedzialności za skutki korzystania z usługi przez Pacjenta w sposób sprzeczny z Regulaminem.
 2. Konsultant i Operator nie ponoszą odpowiedzialności za:
  1. szkody wyrządzone podmiotom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Pacjentów z usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
  2. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania usług e-konsultacji, będące następstwem okoliczności, za które Konsultant ani Operator nie ponoszą odpowiedzialności, wskutek działania siły wyższej, działania i zaniechania osób trzecich, z wyjątkiem osób, za które Konsultant lub Operator ponoszą odpowiedzialność na mocy przepisów prawa,
  3. podanie przez Pacjenta nieprawdziwych lub niepełnych informacji w trakcie zamawiania usługi oraz podczas jej realizacji.

Paragraf 7 – Reklamacje

 1. Pacjentowi przysługuje prawo uwag, zapytań i reklamacji w związku
  z wykonywaniem usług e-konsultacji, w tym kwestii technicznych związanych z funkcjonowaniem portalu www.TELEFONDOLEKARZA.PL INTELMEDI. Uwagi, zapytania i reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail: info@telefondolekarza.pl
 2. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych
 3. Treść reklamacji powinna zawierać, co najmniej:
  1. dane pozwalające na identyfikację Pacjenta: login Pacjenta, imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy (dla reklamacji składanych listownie);
  2. określenie przedmiotu reklamacji,
  3. określenie ewentualnych żądań Pacjenta,
  4. wskazanie daty zaistnienia zdarzenia / nieprawidłowości.

Paragraf 8 – Postanowienia końcowe

 1. Przesyłanie treści niezgodnych z prawem, sprzecznych z dobrymi obyczajami lub naruszających prawa Operatora, Konsultanta lub osób trzecich oraz które mogłyby powodować lub zachęcać do zachowania uznawanego za działanie niezgodne z prawem, naruszającego prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste, jest niedozwolone.
 2. W razie powstania rozbieżności w postrzeganiu prawidłowości świadczenia usług przez Operatora strony umowy podejmą próbę rozwiązania tych rozbieżności na drodze polubownej.
 3. Kwestie nie określone w niniejszym Regulaminie regulują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz odpowiednie regulacje obejmujące świadczenie usług zdrowotnych.

Otil Sp. z o.o.

25 stycznia 2021